Venereitti Pyhäjärveltä Päijänteelle

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys ry on aktiivinen toimija Pohjois-Kymenlaakson yhdistämiseksi vesitiellä Päijänteen vesistöön. Tavoitteenamme on olemassa olevan vesiväylän Heinola – Kouvola saaminen liikennöitävään kuntoon. Vesiväyläyhdistys on edistänyt hanketta eduskuntavierailuilla, lehtiartikkeleilla sekä osallistumalla venemessuille.

Kouvolan kaupunki, Heinolan kaupunki ja Iitin kunta ovat yhdessä Kymenlaakson Liiton kanssa nostaneet vesitiehankkeen yhdeksi seutukunnan kärkihankkeeksi. Vesitiehanke on kestävää kehitystä tukeva liikennemuoto. Vesitie on kulumaton ja käytännöllisesti katsoen ikuinen.

Uutiset ja artikkelit sivulle on koottu ajakohtaiset hanketta koskevat tiedot

Kimolan kanavahanke sai valtiorahoituksen.

Määrätietoinen vesiväylätyö johti lähemmäksi toteutusta.

Lue Kippari-lehden artikkeli aiheesta. Artikkeli on julkaistu Julkaistu Kippari-lehden luvalla. Lisää venesisältöjä www.kipparilehti.fi.

 

Kiitos niille, joille kiitos kuuluu

Viimeaikaiset päätökset Heinola – Kouvola vesiväylän kunnostamiseen liittyvistä asioista on luonut uskoa päätöksentekijöihin. Jo pitkään toivottu päätös valtionrahoituksen saamisesta hankkeelle on toteutunut eduskunnan valtiovarainvaliokunnan päätöksellä 4.12.2015. Heinola – Kouvola vesiväyläyhdistyksen hallituksen puolesta haluamme osoittaa tästä päätöksestä kiitokset ministeri Jari Lindströmille, ministeri Olli Rehnille ja ministeri Anne Bernerille, sekä myös eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle ja sen työ- ja elinkeinojaostolle.

Tiedämme myös, että hankkeeseen sitoutuneet kunnat Kouvola, Heinola ja Iitti hoitavat oman vastuunsa kuntien päätöksillä. Haluamme kiittää myös näitä tahoja joilla on ollut rahoitusvastuun lisäksi vastuu myös hankkeen käytännön suunnittelusta.

Näin joulun alla on tapana esittää toivomuksia. Näitä liittyy myös Heinola – Kouvola vesiväylähankkeen käytännön toteuttamiseen. Toivomme, että Vaasan hallinto-oikeuden päätös olisi lyhyellä aikataululla käytettävissä, toivomme, että hankkeen hallinnointiin liittyvät asiat saadaan mahdollisimman nopeasti ratkaistua ja että hankkeen käytännön toteutus saadaan kohtuullisessa ajassa käyntiin.

Kiittäen

Hyvää Joulua 2015 ja Uutta Vuotta 2016

Toivottaen

Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys r.y 

 

 

Liity mukaan Heinola-Kouvola vesiväylän kannattajiin !

Allekirjoita adressi hankkeen kannattamiseksi.