Seutu

Vesitien vaikutusalueen kunnat ovat yhdessä sitoutuneet edistämään vesitien toteutumista.