Vetoomus Ministeri Olli Rehnille kanavahankeesta

Elinoministeri Olli Rehn                                                                                                                                             3.11 2015

Asia: Heinola – Kouvola vesiväylä ( Kimolan kanavahanke )

Arvoisa ministeri, hyvä ystävä

Rohkenen lähestyä sinua otsikossa mainitun hankkeen johdosta, koska hanke on ollut johdonmukaisesti valmistelussa aina siitä asti kun uitto väylällä päättyi vuonna 2002. Jo silloin katsottiin, että käyttämättä jäänyt väylä olisi parasta ottaa uuteen käyttöön rakentamalla siitä veneilyväylä jolla mahdollistetaan tarvittaessa myös puu raaka-aineen kuljetus. Koska kanava alue on valtion omistama, on tärkeää että omistajataho on keskeisesti hankkeessa mukana.

Hanke liittyi Kataisen hallituksen ohjelmaan, tarkoituksena oli selvittää maamme sisävesiliikenteen antamat mahdollisuudet sekä matkailun että muiden elinkeinojen osalta. Vesireitti Heinola – Kouvola ( Kimolan kanava ) on yksi osa tätä selvitystä josta valmisteluvastuu on ollut Kouvolan kaupungilla. Hankkeen takana on kolme kuntaa Kouvola, Heinola ja Iitti jotka ovat sitoutuneet kattamaan 1/3 osan kokonaiskustannuksista jotka ovat noin 9.5 milj euron luokkaa. Hanke on mukana n.s kärkihankkeiden joukossa kahden maakuntaliiton Kymenlaakson liitto ja Päijät – Hämeen liiton ohjelmissa. Valmistelutyössä on ollut mukana myös Liikenneviraston edustus.

Viime vaalikaudella hanke oli esillä myös eduskunnan valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa, joka antoi siitä lausunnon VaVM 37 / 2014 vp Pääluokka 31. Tällä hetkellä hanke on siinä vaiheessa että työt voidaan aloittaa vuoden 2016 puolella, mikäli tarvittava määräraha saadaan järjestettyä. Oheisessa liitteessä kerron lyhyesti vesiväylähankkeen kulusta ja historiasta.

 

Arvoisa ministeri

Toivon, että tämä pitkään valmisteltu hanke joka on hyvä esimerkki sekä kunta että maakuntarajat ylittävästä yhteistyöstä jossa paikallisen rahoituksen osuus on 30 %:n luokkaa voisi tulla huomioiduksi valtion tulo –ja menoarvion jatkovalmisteluissa. Uskon, että myös Liikennevirasto on hankkeen kannalla jos valtioneuvosto varaa sille tarvittavan rahoituksen.

Kouvolassa 23 päivänä lokakuuta 2015

Valto Koski Heinola – Kouvola vesiväylän kannatusyhdistys r.y

Liiteosa

Hankkeen taustaa

K.o kanava rakennustyöt aloitettiin 1962 ja se otettiin käyttöön 1966. Kanava rakennettiin silloin metsäteollisuuden tarpeisiin uittokanavaksi. Uitto kanavassa lopetettiin 2002 jonka jälkeen aloitettiin järjestelmällinen suunnittelu vesiväylän ottamisesta veneilykäyttöön niin, että myös metsäteollisuuden tarvitsemia puu raaka-aineita voitaisiin jatkossakin kuljettaa proomuilla samaan tapaan kun se tapahtuu Saimaan vesistössä. ( Uittosääntö säilytetään )

Vastuu kanavan maanrakennustöistä kuului aikanaan TVH:lle jolta se siirrettiin vesihallitukselle, kun vesihallitus perustettiin 1970. Kanavan ylläpitovelvoitteet siirtyivät vesihallitukselta metsähallitukselle 1989. Vastuu on sittemmin siirtynyt ympäristötoimialalle ja ELY - keskukselle. Vesihallitus on Suomen valtion puolesta lunastanut Kimolan kanava-alueen Vesioikeiden päätökseen 13.12.1974 ja Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 3.3.1977 perustuen. Lunastustoimitus on saanut lain voiman ja rekisteröity 16.1.1985.

Kimolan kanavasta on tehty aikanaan käyttösopimus jossa osapuolina ovat olleet Suomen valtio ja Kymin Uittoyhdistys. Käyttösopimuksen 2 §:ssä todetaan selvästi että kanavan käyttöön tarvittavat maa - ja vesialueet omistaa valtio. Käyttösopimuksen 9 §:ssä todetaan, että mikäli Kymin Uittoyhdistys jostakin syystä lopettaa toimintansa tai kanavan käyttö lakkaa, sitoutuu Kymin Uittoyhdistys luovuttamaan Kimolan uittokanavan kaikkine rakenteineen ja laitteineen takaisin valtiolle. Tällä hetkellä tilanne on sellainen, että Järvi – Suomen Uittoyhdistys nimellä tunnettu entinen Kymin Uittoyhdistys ja Kouvolan kaupunki, joka vastaa pääosin hankkeen ( Kimolan kanava ) suunnittelusta ja toteutuksesta ovat tehneet keskenään sopimuksen joka mahdollistaa käyttösopimuksen 2 §:n mukaisesti kanava-alueen siirron takaisin valtiolle. ( Liikennevirasto )

Kanavassa on pitkään käyttämättömänä ollut nippunosturi joka on ympäristöriski, sekä muita rakenteita jotka on taloudellisinta poistaa vesiväylän rakentamisen yhteydessä. Käyttämättömänä vesiväylä alkaa muodostaa sellaisia ympäristö ym. haittoja jotka täytyy joka tapauksessa poistaa. Jos ne hoidetaan vesiväylän rakentamisen yhteydessä kustannuksiin osallistuvat myös alueen kunnat, muuten kulut jäävät valtion kustannettavaksi.

 

 

 

 

Kimolan kanavahankkeen valmistelusta

 

  • Tekninen selvitys veneilykanavasta; Merenkulkulaitos v 2006
  • Kanavan toteuttamisselvitys Ins. Tsto Pöyry Finland 2012
  • Kuntien Kouvola, Heinola, Iitti suunnitelma vesilain mukaista yleissuunnitelmaa varten 2013-2014. joka on nyttemmin hyväksytty Etelä – Suomen aluehallintovirastossa ( Päätös Nro 107/2015/2, Dnro ESAVI/ 7609/04.09/2014 )
  • Liikennevirasto on osallistunut valmisteluun asiantuntijana.
  • Kouvolan kaupungin toimesta on teetetty FGG Suunnittelu – ja tekniikka Oy:llä suunnitelma kanavan sulusta ja se on valmiina urakkatarjousten pyyntöä varten heti kun rahoitus on järjestyksessä.